Skip to main content

Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące „Dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024”
Pakiet VI (mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone)

 

W wyniku złożenia wyjaśnień przez oferenta: Widan Polska sp. z o.o. sp. k. Zamawiający dokonał ponownej weryfikacji oferty w zakresie opatrzenia oferty podpisem ww. oferenta. Konieczna była dodatkowa weryfikacja w związku z brakiem sygnatury podpisu oraz jakichkolwiek innych informacji potwierdzających podpisanie oferty. Po dokonaniu weryfikacji ustalono, że złożona oferta została podpisana. Po dokonaniu analizy ofert, Zamawiający ponownie ocenił oferty złożone na „Dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024” – Pakiet VI (mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone). W zaistniałej sytuacji najkorzystniejszą ze złożonych ofert okazała się oferta złożona przez Firmę Widan Polska sp. z o.o. sp. k. ,w związku z tym wezwano w/w firmę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu dalszej oceny oferty.