#challengedziengodnosci

 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie dziękuję za nominację #challengedziengodnosci

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyzwaniu #challengedziengodnosci

𝐂𝐄𝐋𝐄𝐌 akcji  #challengedziengodnosci PSONI Koło w Jarosławiu jest:
🔶 zwrócenie uwagi na prawa Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego
🔶 propagowanie wiedzy o Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Jak dołączyć do wyzwania❓

Wystarczy:
1. Ubrać się na pomarańczowo, może to być koszulka, apaszka, czapka, krawat itp.
2. Zrobić zdjęcie lub nagrać film z napisem #dziengodnosci
i wstawić na swój profil na Facebook

3. Nominować kolejne co najmniej trzy osoby (może to być również grupa ludzi, szkoła, przedszkole lub instytucja)
4. Każda osoba włączająca się do akcji #challengedziengodnosci do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie co najmniej trzy osoby.
5. Na wykonanie zadania jest 48 godzin ❗❗❗

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie nominuje:
1. Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie
2. Fundacja 21
3. Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Od 1.05.2021r zostaje przywrócona możliwość odwiedzin
u Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie.

Odwiedziny odbywać się będą po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu się na konkretny termin.

Wszelkie informacje udzielane będą
pod numerem telefonu: 013 432 19 10

NFZ

Gmina Miasto Krosno z siedzibą w Krośnie 38-400 przy ul. Lwowska 28,

prowadząca Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Kletówki 7,

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 9 189, 39

NFZ

Zdjęcie 1 z 1

I N F O R M A C J A

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie poszukuje pełnoletnich i odpowiedzialnych osób, które podejmą się pracy w ramach wolontariatu w naszej placówce, w sytuacji ewentualnego zakażenia wirusem SARS – CoV-2.

Osoby chętne, prosimy o kontakt:

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie:

Tel: 13 432 19 10

e-mail:: dps2krosno@wp.pl

lub

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

Tel: 13 432 04 59

e-mail: poczta@moprkrosno.pl

I N F O R M A C J A

 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie informuje,
iż można odbyć wideo-rozmowę z mieszkańcami za pomocą następujących aplikacji:

 

-SKYPE użytkownik –  „Terapia Zajęciowa”

-MESSENGER   użytkownik „Terapia Zajęciowa”

 

Przed połączeniem należy wcześniej umówić się pod numerem tel.:  013 432 19 10

PROJEKT  “LEPSZE JUTRO”

 

W dniu 14.09.2020r Gmina Miasto Krosno reprezentowana przez Pana Bronisława Baran – Zastępcę Prezydenta Miasta Krosno podpisała umowę w ramach projektu pn. „Lepsze Jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczących w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w ramach działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zwany Grantodawcą reprezentowany przez pana Jerzego Jęczmienionka przyznał wnioskodawcy środki finansowe w kwocie 230 000 zł na rzecz Grantobiorcy, tj. Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie.

 

LEPSZE-JUTRO

Zdjęcie 1 z 1

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

Z dniem 29.07.2020r zostaje przywrócona możliwość odwiedzin
u Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie.

Odwiedziny odbywać się będą po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu się na konkretny termin.

Wszelkie informacje udzielane będą
pod numerem telefonu: 013 432 19 10

Wielkość czcionki
Wybierz tryb kontrastu