Skip to main content

Krosno, 31.01.2024 r.

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie na rok 2023

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno ogłasza wykonanie umów:

 

PAKIET I – ART. OGÓLNOSPOŻYWCZE

Data zawarcia umowy: 30.12.2022 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX” Sp. z o.o., ul. Składowa 9c, 38-400 Krosno, NIP: 684 18 78 276.

Wartość umowy: 37 418,84 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

 

PAKIET II – NABIAŁ I WYROBY MLECZARSKIE

Data zawarcia umowy: 30.12.2022 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, NIP: 722 000 23 29.

Wartość umowy: 52 256,20 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET III – MIĘSO I WYROBY WĘDLINIARSKIE

Data zawarcia umowy: 30.12.2022 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: PUBLIMAR – LUCJAN STANISZEWSKI SPÓŁKA KOMANYTOWA, 20-148 Lublin, ul. Związkowa 10, NIP: 712 23 06 086.

Wartość umowy: 69 295,00 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET IV – WARZYWA I OWOCE, JAJA

Data zawarcia umowy: 30.12.2023 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: SKLEP WITAMINKA Robert Buratyn, ul. Trzecieskiego, 38-460 Jedlicze, NIP: 685 19 50 302.

Wartość umowy: 41 581,00 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET V – PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE

Data zawarcia umowy: 30.12.2023 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: PIEKARNIA „MAŁGOSIA” Robert Stabryła, Małgorzata Stabryła Spółka Jawna, Grabownica 600, 36-207 Grabownica, NIP: 686 000 25 56.

Wartość umowy: 26 890,40 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

 

PAKIET VI – MROŻONE WARZYWA I OWOCE, RYBY, KONSERWY RYBNE

Data zawarcia umowy: 30.12.2023 r.

Okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-12-31

 Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: Hurtownia Lodów i Mrożonek „ARKTOS” Spółka Cywilna J. Dykas, J. Gurgacz, 38-459 Kopytowa, Kopytowa 163, NIP: 684 238 99 41.

Wartość umowy: 11 037,25 PLN brutto.

Termin wykonania umowy: 31.12.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie na rok 2024” – pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

 

  1. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie, ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno, zwany w dalszej część Zamawiającym, w dniu 27.11.2023 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP00516828, dokumentację postępowania na platformie portalu https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. W ustalonym terminie tj. do 11.12.2023r. do godziny 11.00 w ramach ww. postępowania na pakiet VI – mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone wpłynęły dwie oferty opisane szczegółowo w tabeli poniżej.

 

Dla złożonych ofert ustalono następującą punktację:

 

 

Rodzaj pakietu Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena brutto oferty Łączna punktacja
Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone 1. WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k., 37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 32e 10 283,50 zł brutto 100 pkt
2. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło 10 582,80 zł brutto  97 pkt

 

 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona WIDAN POLSKA sp. z o.o. sp. k.,

  1. Jagiellońska 32e, 37-700 Przemyśl, w dniu 5 stycznia 2024 roku złożył oświadczenie, iż odmawia zawarcia umowy dla pakietu VI.

 

Zgodnie zatem z treścią art. 263 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający w dniu 8 stycznia 2024 roku dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców. W związku z tym, iż na pakiet VI złożone  zostały pierwotnie dwie oferty od: WIDAN Polska sp. z o.o, sp.k. oraz od Przedsiębiorstwa Handlowo – Hurtowego BETEX J.Bąk, D. Mączka sp. j. ponownemu badaniu i ocenie podlegała oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Hurtowe BETEX J.Bąk, D. Mączka sp. j.

 

W wyniku ponownego badania i oceny ofert na pakiet VI – mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone,  wyłoniony został wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona:

Rodzaj pakietu Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena brutto oferty Łączna punktacja
Pakiet VI – Mrożonki i ryby w tym ryby mrożone 1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło 10 582,80 zł brutto  100 pkt

 

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

 

  1. Po analizie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę (ocena dokumentacji) na podstawie art. 239 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

 

Pakiet VI – Mrożonki i ryby, w tym ryby mrożone

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE BETEX J.BĄK D. MĄCZKA SP. JAWNA, ul. Towarowa 2, 38-200 Jasło

 

  1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona założył niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Złożona oferta spełnia warunki określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny spośród wszystkich ofert w postępowaniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i wobec Wykonawcy nie wystąpiły podstawy do wykluczenia z postępowania.