Skip to main content

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W KROŚNIE NA rok 2024

 

Informacja o prowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych  w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

na:

Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od stycznia do grudnia 2024r.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości 
kwoty  215 000  euro dla dostaw.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.plza pośrednictwem interaktywnego formularza ofertowego.

Numer  nadany przez Zamawiającego – D.011.1.31.2023

link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
e-Zamówienia:
  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000516828%2F01

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-31fd20d6-8d1b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

 

 

 

Krosno, dn.27.11.2023r.

Attachments