Skip to main content

Tuż po hejnale w wakacyjne czwartki na krośnieńskim rynku odbywają się spotkania z przewodnikiem z Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Nasi mieszkańcy w takim spotkaniu uczestniczyli i mogli poznać historię Krosna i wiele ciekawostek z nim związanych.