Skip to main content

Po dłuższej przerwie na nowo podjęliśmy współpracę z Krośnieńską Biblioteką Publiczną, w związku z czym nasi podopieczni mogli wysłuchać prelekcji. Tematem przewodnim spotkania była ogrodoterapia, kwiaty, ptaki i kontakt z przyrodą.