Skip to main content

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych

w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

na:

Dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r.

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Numer  nadany przez Zamawiającego- ( DG.261.2.2021)

Identyfikator postępowania 795165bf-6fdd-4125-9564-ab20f97dbaf6

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2021/BZP 00299523/01 z dnia 2021-12-03

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja warunków Zamówienia  – podpisany

Załącznik Nr 1-6 do SWX Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3.1-3.6 do SWZ

Załącznik Nr 4-9 do SWZ

Umowy

odpowiedz na pytanie