Skip to main content

 

 

 

Dofinansowanie działalności

Domów Pomocy Społecznej

 

Gmina Miasto Krosno otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, tj. na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Kwota dofinansowania w roku 2021 to 18 228,00 zł.

 

Kwota dofinansowania w roku 2021 to 18 228,00 zł.