Skip to main content

Gmina Miasto Krosno z siedzibą w Krośnie 38-400 przy ul. Lwowska 28,

prowadząca Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Kletówki 7,

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 9 189, 39

NFZ

Zdjęcie 1 z 1