Skip to main content

I N F O R M A C J A

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie poszukuje pełnoletnich i odpowiedzialnych osób, które podejmą się pracy w ramach wolontariatu w naszej placówce, w sytuacji ewentualnego zakażenia wirusem SARS – CoV-2.

Osoby chętne, prosimy o kontakt:

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Krośnie:

Tel: 13 432 19 10

e-mail:: dps2krosno@wp.pl

lub

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

Tel: 13 432 04 59

e-mail: poczta@moprkrosno.pl