Skip to main content

17.01.2020r

Współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Haczowie możemy śmiało uznać za wieloletnią i bardzo owocną. Już po raz kolejny Nasi mieszkańcy mieli możliwość wziąć udział w zabawie Karnawałowej, która odbyła się w Trześniowie 17.01.2020r. Impreza rozpoczęła się od wspólnej modlitwy i dzielenia się opłatkiem. Następnie podczas wspólnej zabawy tanecznej mieszkańcy mogli zintegrować się z innymi uczestnikami zabawy.