Skip to main content

Na terenie naszego Domu funkcjonuje pracownia terapeutyczna, w której prowadzone są różnorodne zajęcia. Pracownia terapii zajęciowej wyposażona zostaław niezbędne meble, sprzęty, urządzenia, środki i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć plastycznych, manualnych i komputerowych. W pracowni terapii znajdują się dwa komputer, z których korzystać mogą zarówno mieszkańcy jak i pracownicy. Ponadto w sali znajduje się także telewizor oraz sprzęt do odtwarzania muzyki. Wystrój stanowią dzieła wykonane przez mieszkańców. Na terenie Domu odbywają się także zajęcia z arteterapii, ergoterapii, silwoterapii, ludoterapii oraz  teatroterapii w ramach, których działa grupa kabaretowa „Ugodowo Bezpieczni”.