Skip to main content

Informacja do przetargu II

Po dokonaniu oceny złożonych ofert w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, biorąc pod uwagę kryterium cenowe ( najniższa cena ) komisja dokonała wyboru i tak:

 

1. na  Część nr 1 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:  Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska „SOPEX”  38-400 Krosno, ul. Składowa  2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 1 w/w Wykonawcy.

2. na Część nr 2 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Zakłady Mięsne NOWY ŻMIGRÓD Sp. z o.o 38-230 Nowy  Żmigród, Mytarz 4

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 2 w/w Wykonawcy.

3. na  Część nr 3 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy Piekarnia „ŻANETA” Michał Krasowski    38- 471 Wojaszówka  Bajdy  182

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 3 w/w Wykonawcy.

4. na  Część nr 4 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe  „INEX” Sp. z o.o  38-400 Krosno, ul. Składowa 9 c

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 4 w/w Wykonawcy.

5. na  Część nr 5 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska „SOPEX”  38-400 Krosno, ul. Składowa 2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 5 w/w Wykonawcy.

6. na  Część nr 6 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: HURTOWNIA LODÓW, MROŻONEK „ARKTOS” Spółka Cywilna J. Dykas, J. Gurgacz  38-459 Kopytowa  163

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 6 w/w Wykonawcy.

7. na  Część nr 7 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX” Sp. z o.o 38-400 Krosno, ul. Składowa 2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 7 w/w Wykonawcy.