Skip to main content

Informacja po dokonaniu oceny złożonych ofert

Po dokonaniu oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie w trybie przetargu nieograniczonego, informuje, że:

1.  na Część nr 1 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX” Sp. z o.o 38-400 Krosno, ul. Składowa 9 c .

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 1 w/w Wykonawcy.

2.  na Część nr 2 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Zakłady Mięsne NOWY ŻMIGRÓD Sp. z o.o 38-230 Nowy Zmigród, Mytarz 4

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 2 w/w Wykonawcy.

3.  na Część nr 3 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy Piekarnia „ŻANETA” Władysława Krasowska 38- 471 Wojaszówka Bajdy 182

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 3 w/w Wykonawcy.

4.  na Część nr 4 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe „INEX” Sp. z o.o 38-400 Krosno, ul. Składowa 9 c

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 4 w/w Wykonawcy.

5. na Część nr 5 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska „SOPEX” 38-400 Krosno, ul. Składowa 2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 5 w/w Wykonawcy.

6. na Część nr 6 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: „JAWIT” A. i J. Białas . L. i W. Lampara SPÓLKA JAWNA 38­400 Krosno, ul. Prochownia 5.

Uzasadnienie wyboru: Zamawlając) biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 6 w/w Wykonawcy.

7. na Część nr 7 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska „SOPEX” 38-400 Krosno, ul. Składowa 2

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert (najniższa cena) podjął decyzję o powierzeniu realizacji zamówienia Część 7 w/w Wykonawcy.

 

Urnowy na daną cześć zamówienia zostaną zawarte w terminie określonym w art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759)

Dziękujemy za złożenie ofert.