Skip to main content

Biblioterapia to dział terapii zajęciowej wykorzystującej użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych. Biblioterapia zakłada wykorzystanie książek i czasopism dla regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka. Bada również możliwości profilaktycznego traktowania książki i czytelnictwa w szerszych zbiorowościach społecznych. Biblioterapia to nie tylko osobiste czytanie książek, to również oprawianie, układanie na półkach, ale także uczenie na pamięć wierszy podopiecznych. Biblioterapia odbywa się również wówczas, gdy np. terapeuta bądź jeden z podopiecznych czyta a grupa osób słucha. Po przeczytaniu fragmentu książki odbywają się rozmowy i dyskusje na temat fabuły, postaci jakie występowały w książce.