Skip to main content

Zasadniczym celem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rehabilitacyjnych, opiekuńczych a także wspomagających.

 1. z zakresu potrzeb bytowych, zapewniając tym samym:
 • miejsce zamieszkania, które wyposażone jest w niezbędny sprzęt i meble,
 • wyżywienie, w tym również dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;
 1. z zakresu usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych:
 • całodobowa opieka pielęgniarska obejmująca współpracę z lekarzem rodzinnym i specjalistami, pracę w gabinecie zabiegowym oraz pielęgnację mieszkańca,
 • opieka lekarza rodzinnego na terenie DPS
 • opieka lekarza psychiatry i innych lekarzy w poradniach specjalistycznych,
 1. z zakresu usług opiekuńczych:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
 1. z zakresu usług wspomagających:
 • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
 • umożliwienie kontaktu z psychologiem na etacie,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności informacji o tych prawach,
 • pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku,
 • sprawnym załatwianiu skarg i wniosków.

Wykwalifikowany personel Domu stara się oprócz opieki zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort psychiczny, aby   mieli oni poczucie, że zamieszkanie w tej placówce to kolejny etap ich życia mogący przynosić im radość i uśmiech.