Skip to main content

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie pod nazwą „Promyk Nadziei” funkcjonuje od września 1993 r. Był domem dla osób w podeszłym wieku, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały stałej opieki. Obecnie przedmiotem działalności domu jest świadczenie całodobowej opieki i wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Podstawą przyjęcia mieszkańca do Domu jest decyzja wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie o umieszczeniu mieszkańca. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miasta, w pobliżu stacji PKP, PKS, MKS. Otoczony jest zielenią ogrodu, z miejscem do wypoczynku i rekreacji w sezonie letnim.

Dom składa się z dwóch części: starszej, parter +piętro oraz dobudowanego w 2005 r. nowego parterowego pawilonu. Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Od 2009 r. starsza część Domu została poddana gruntownemu remontowi. Pokoje mieszkańców 1, 2 i 3 osobowe zostały odnowione, wyposażone w nowe meble oraz w instalację przyzywowo – alarmową. Łazienki zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont został zakończony w 2010 r.

Dom uzyskał standard w listopadzie 2010 r.

W domu znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne;
• pokój dziennego pobytu,
• jadalnia,
• gabinet medycznej pomocy doraźnej,
• pracownia terapii zajęciowej     (różnorodne zajęcia)
• gabinet fizykoterapii,
• kaplica rzymsko-katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy (codzienne msze św.)
• biblioteka,
• gabinet psychologa,
• pokój pracownika socjalnego,
• pokój dziennego pobytu,
• pokój gościnny.
Dom jest wyposażony w system wczesnego wykrywania pożaru, w instalację oddymiania.
Dom zapewnia mieszkańcom:
• warunki zbliżone do domowych,
• zaspokojenie potrzeb bytowych,
• umożliwienie rozwoju psychospołecznego,
• integrację ze środowiskiem,
• dostęp do świadczeń zdrowotnych,
• pomoc w adaptacji w nowym środowisku.
Nadrzędnym celem Domu jest udzielanie kompleksowej opieki i wsparcia mieszkańcom oraz tworzenie rodzinnej atmosfery.