Skip to main content

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie pod nazwą „Promyk Nadziei” funkcjonuje od września 1993 r. Był domem dla osób w podeszłym wieku, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały stałej opieki. Obecnie przedmiotem działalności domu jest świadczenie całodobowej opieki i wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Podstawą przyjęcia mieszkańca do Domu jest decyzja wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie o umieszczeniu mieszkańca. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miasta, w pobliżu stacji PKP, PKS, MKS. Otoczony jest zielenią ogrodu, z miejscem do wypoczynku i rekreacji w sezonie letnim.

Dom składa się z dwóch części: starszej, parter +piętro oraz dobudowanego w 2005 r. nowego parterowego pawilonu. Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Od 2009 r. starsza część Domu została poddana gruntownemu remontowi. Pokoje mieszkańców 1, 2 i 3 osobowe zostały odnowione, wyposażone w nowe meble oraz w instalację przyzywowo – alarmową. Łazienki zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont został zakończony w 2010 r.

Dom uzyskał standard w listopadzie 2010 r.

W domu znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne; • pokój dziennego pobytu, • jadalnia, • gabinet medycznej pomocy doraźnej, • pracownia terapii zajęciowej     (różnorodne zajęcia) • gabinet fizykoterapii, • kaplica rzymsko-katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy (codzienne msze św.) • biblioteka, • gabinet psychologa, • pokój pracownika socjalnego, • pokój dziennego pobytu, • pokój gościnny. Dom jest wyposażony w system wczesnego wykrywania pożaru, w instalację oddymiania. Dom zapewnia mieszkańcom: • warunki zbliżone do domowych, • zaspokojenie potrzeb bytowych, • umożliwienie rozwoju psychospołecznego, • integrację ze środowiskiem, • dostęp do świadczeń zdrowotnych, • pomoc w adaptacji w nowym środowisku. Nadrzędnym celem Domu jest udzielanie kompleksowej opieki i wsparcia mieszkańcom oraz tworzenie rodzinnej atmosfery.