Skip to main content

10.01.2019

Korzystając z zaproszenia pani dr inż. Marty Pisarek do udziału w Ogólnopolskiej „Nocy Biologów”, która dnia 10.01.2019r przebiegała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie w Instytucie Zdrowia i Gospodarki. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu na temat „Dzikorosnących roślin jadalnych”, mieszkańcy z zaciekawieniem słuchali między innymi o tym, iż skrzyp polny można usmażyć i dodać np. do jajecznicy. Dużym zaskoczeniem był dla nich fakt, że można zjadać pałki wodne, jeszcze zielone, nie do końca rozwinięte należy ugotować w wodzie z dodatkiem soli i jeść na zasadzie kolby kukurydzy. Następnie mogliśmy uczestniczyć w wykładzie na temat życia motyli, który prowadziła Pani Marta. Z wielkim zainteresowaniem mieszkańcy oglądali zdjęcie na slajdach, a także mogli zobaczyć na własne oczy np. czerpak do obserwacji motyli i innych owadów latających. Niestety nie mogliśmy skorzystać z wszystkich proponowanych wykładów i prelekcji. Mamy nadzieję, że uda się to nam w przyszłym roku.