Skip to main content

13.08.2018

W odalonej o 26 km od Rzeszowa Kolbuszowej znajduje się Muzeum Kultury Ludowej – Park Etnograficzny, dlatego też postanowiliśmy w poniedziałkowe przedpołudnie go zwiedzić i dowiedzieć się jak dawniej żyli Nasi przodkowie, nie mając tych wszystkich cudów techniki bez, których my nie wyobrażamy sobie codzienności. Nasi mieszkańcy z wielkim zainteresowaniem oglądali budynki, sprzęty użytku codziennego z okresu XIX i początku XX wieku.