Skip to main content

O nas

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie pod nazwą „Promyk Nadziei” funkcjonuje od września 1993 r. Był domem dla osób w podeszłym wieku, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały stałej opieki. Obecnie przedmiotem działalności domu jest świadczenie całodobowej opieki i wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Podstawą przyjęcia mieszkańca do Domu jest decyzja wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie o umieszczeniu mieszkańca. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miasta, w pobliżu stacji PKP, PKS, MKS. Otoczony jest zielenią ogrodu, z miejscem do wypoczynku i rekreacji w sezonie letnim.

Dom składa się z dwóch części: starszej, parter +piętro oraz dobudowanego w 2005 r. nowego parterowego pawilonu. Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Od 2009 r. starsza część Domu została poddana gruntownemu remontowi. Pokoje mieszkańców 1, 2 i 3 osobowe zostały odnowione, wyposażone w nowe meble oraz w instalację przyzywowo – alarmową. Łazienki zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont został zakończony w 2010 r.

Dom uzyskał standard w listopadzie 2010 r.

W domu znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne;

 • pokój dziennego pobytu,
 • jadalnia,
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 • pracownia terapii zajęciowej (różnorodne zajęcia),
 • gabinet fizykoterapii,
 • kaplica rzymsko-katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy (codzienne msze św.),
 • biblioteka,
 • gabinet psychologa,
 • pokój pracownika socjalnego,
 • pokój dziennego pobytu,
 • pokój gościnny.

Dom jest wyposażony w system wczesnego wykrywania pożaru, w instalację oddymiania. Dom zapewnia mieszkańcom:

 • warunki zbliżone do domowych,
 • zaspokojenie potrzeb bytowych,
 • umożliwienie rozwoju psychospołecznego,
 • integrację ze środowiskiem,
 • dostęp do świadczeń zdrowotnych,
 • pomoc w adaptacji w nowym środowisku.

Nadrzędnym celem Domu jest udzielanie kompleksowej opieki i wsparcia mieszkańcom oraz tworzenie rodzinnej atmosfery.